Parat lo

Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS). Som medlem får du tilgang til en rekke advokater med spesialkompetanse. Arbeidsrettslig bistand er gratis. Du kan også få en times gratis . Du har sikkert forsikret huset og bilen din, men har du forsikret jobben din?

Bli en av oss – mer info her!

I likhet med YS er Parat partiuavhengig, og gir derfor ikke bort noe av. YS-Stat ivaretar Parat-medlemmene i disse forhandlingene. En mellom staten og YS, LO og Unio, og en annen mellom staten og . LO samler egne krefter innen luftfarten og frir til flygere og kabinansatte i frittstående fagforbund. Konkurrenten YS mobiliserer til luftkrig. LO og Handel og Kontor skal bistå i søksmålet om usaklig oppsigelse som Parat har fremmet på vegne av ett medlem.

Parat proklamerer streik (fatwa) og kameratene fyrer opp med boikott og. Ryanair er saksøkt for usaklig oppsigelse og . Resultatet er godt nok til å avblåse streiken.

Jobber for å få flere flygere inn i LO. Pilotene i Norwegian Pilot Union er på sin side allerede med i Parat, som er en del av . I tillegg til LO har YS-forbundet Parat vært et alternativ. I Parat har de allerede en klubb som har tariffavtale med SAS. Parat medlemmer har fått LO-Aktuelt Parat og LO-aktuelt benytter samme trykkeri.

Ved trykking av adresser har LO-Aktuelt, ved en feil, blitt påført navn. For å vise hvor viktig denne problemstillingen er har Parat fått med seg YS, LO og Unio i ankesaken til Høyesterett. YS og LO vil i tillegg stille . YS-foreningen Parat klarte ikke å mobilisere Regjeringen og Ap mot sosial dumping i luftfarten, og tror det skyldes at LO ikke har medlemmer . Torsdag legger toppene i NHO og LO fram konklusjonene fra et utvalg som har evaluert hvordan Avtalefestet pensjon (AFP) fungerer. Parat er innstilt på at også spørsmålet om lovvalg vil havne i Høyesterett før man. Vi vil også gi en stor takk til Andreas Moen fra Parat, og Paul Pedersen og Are.

Uttalelse fra lederne i LO , Unio og YS:. Da sa medlemmene i YS, LO og Unio ja til avtalen om ny modell for offentlig tjenestepensjon, fremforhandlet med regjeringen . Oppgjøret gjennomføres forbundsvist, der Fellesforbundet ( LO ) og. Siste punkt på vår nylig avholdet regionskonferanse i Parat Øst var.

Kan Parat her bli det første fagforbund utafor LO som er så modig at man . Leder for Parat, Hans-Erik Skjæggeru sier vi fått en ny tjenestepensjon. Alle Parats medlemmer i staten, sammen med YS, Unio og LO , kan innen 15.