Muggsopp helse

Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma,. Fukt, fuktskader eller muggsopp innendørs kan gi økt risiko for pustebesvær, hoste, piping i brystet, luftveisinfeksjoner, bronkitt og eksem. Område for smittevern, miljø og helse.

Sporer og mycel fra muggsopp inneholder allergener og kan føre til allergiske reaksjoner og astma. Husstøvmidd og lagermidd trives ekstra godt ved høy . Hittil har man ikke klart å vise en entydig sammenheng mellom mugg og helseproblemer, men derimot mellom fuktskader og helseproblemer.

Muggsopper er viktige i naturen. Helsefarer ved fuktskader, muggsopp , bakterier, midd og alger i innemiljøet. Fukt i huset kan skade helsen din. En viktig årsak er at fuktig inneklima fremmer oppvekst av muggsopp. Foto: Richard Sagen, Adresseavisen).

De har eksistert fra tidenes morgen, og forskjellig . Fuktig inneklima disponerer for astma og allergi. I bobilen ble det dokumentert rikelig vekst av muggsopp , og Stavseth krevde av selger at han .

Muggdannelse i hjemmet kan være en mulig skadelig helserisiko. Mugg er en type sopp som kan leve både innendørs og utendørs. Vanlige bygningsmaterialer . Mennesker som bor i boliger med fuktproblemer og mugg har en langt høyere risiko enn andre for å pådra seg luftveisinfeksjoner, allergier og andre liknende . Men det finnes hjelp å få. Mange studier rapporterer om en sammenheng mellom fuktproblemer i bygninger og en økt risiko for negative helseeffekter. Gode ventilasjonsforhold er viktig for arbeidstakernes trivsel, helse og yteevne.

Helsesymptomer grunnet muggsopp og bakterier kan være:. Norges Astma – og Allergiforbund)Du kan bli syk av inneklimaet i ditt eget . Generelt sett krever råtesopper mer fukt over lengre tid enn muggsopp. Mugg vokser på fuktige steder i huset, som kjøkken, fliser og tepper.

Det er lite som er så utrivelig og usunt. Hvordan kan mugg innvirke på min helse ? De fleste muggsoppartene en vanligvis finner, er i normalt forekommende omfang ikke farlige for friske personer. WHO (verdens helseorganisasjon) om Dr.

Ritchie Shoemakers funn i studier av personer som er syk av muggsopp. Har du muggsopp i huset ditt drar du med . Lukt av mugg inne betyr uakseptabel vekst av muggsopper.

Opplysning om hvordan man blir syk av muggsopp og fukt i boligen og hvorfor vi alle burde engasjere oss i bedre inneklima! Carina Virenius har fått påvist muggsopp i en bolig familien leier av Gjøvik boligstiftelse. Virenius synes ikke boligstiftelsen gjør nok for å ta tak i . Et godt inneklima er viktig for helsen.

Fukt må ledes ut av boligen hvis man vil unngå muggsopp. AKTUELLE PROSJEKTER: Helse Fonna skal inngå en ny rammeavtale på sine rørleggertjenester. Avtalen skal gjelde Haugesund sykehus, . Lurer veldig på om vi må kaste alt av klær ( har vaskerom i kjelleren )og tekstiler ellers i huset, bøker.