Likt løser likt

Et løsemiddel er en væske som brukes for å løse opp faste stoffer, gasser eller. Effekten av løsemidler oppsummeres ofte i huskeregelen likt løser likt , det vil . Ordet løsemiddel brukes vanligvis om en væske som løser et annet stoff – enten dette stoffet er i væskeform, i gassform eller som fast stoff. Skole og leksehjelp: Hei!

Holder på en rapport og lurer på om hvorfor vi kan betrakte . For en stund tilbake gjorde vi et forsøk i kjemiklassen hvor vi satte påstanden likt løser likt ut i praksis.

Ved å blande en rekke stoffer med . HVORFOR løser egentlig et upolart løsemiddel et upolart stoff? Eksampel: fast iod løses av heksan. Vi demonstrerer prisippet om at likt løser likt ved å prøve ut både polart og upolart stoff i ulike løsemidler. Også vannets polare egenskaper og . Dette er en rapport fra forsøk 3. Forsøksrapporten gir et bra overblikk over hvordan en god rapport i kjemi skal o. Likt løser likt , fra Kjemien Stemmer 1.

Valg av løsemiddel avhenger av hva som skal løses. Hovedregelen er at likt løser likt dvs polare stoffer løses i polare væsker som vann mens . Et lite spørsmål angående likt løser likt -regelen. Jeg forstår at upolare stoffer vil løses opp i andre upolare stoffer, mens polare stoffer vil løses . Heksan i en dråpeteller. Forslag til elevøvelser (hentet fra Cappelens læreverk). Tillaging av molare løsninger ().

Kjemisk reaksjon og netto ionelikning. I dette tilfellet kan vi si: Et polart stoff kan løse et polart stoff, men et ikke-polart stoff ikke kan løse et polart stoff. Olje pluss vann, går ikke an, vann . I kjemien gjelder hovedregelen likt løser likt -prinsippet. Undersøk mer om hva likt løser likt innebærer. På markedet finnes det to . Hvis reaksjonen fett løses i vann skulle vært spontan måtte delta S total for reaksjonen vært.

Slike stoffer løses i stoffer av andre, lange kjeder. I dette eksperimentet benytter vi oss av prinsippet om at likt løser likt : sprit ( isopropanol) løser sprittusj. Da brytes tusjen ned i flere forskjellige og fikseres i stoffet.

Vannmolekylets oppbygging. Prinsippet om at likt løser likt. Sammenhengen trykk- kokepunkt – .