Ilandføring av olje

Den største rettighetshaveren i Statfjordlisensen, Statoil, ønsket som flertallet på Stortinget at oljen skulle ilandføres i Norge. Olje utvunnet til havs kan overføres til skip på feltet (bøyelasting) eller føres til lands via rørledning. Gass føres til lands via rør, hvis den ikke . Forklare korleis råolje og naturgass blir til.

Ilandføring av olje – en mulighetsanalyse.

En studie av Johan Castberg. Mevik, Erlend Losnegaard. Han viser dessuten til at Statoil har sagt at de ikke har lukket døren helt for ilandføring, dersom det gjøres funn av mer olje. Men først må det finnes mer olje utenfor Finnmark. Goliat-feltets løsning, eller ilandføring til Veidnes i Nordkapp kommune i Finnmark.

Fylkestinget i Finnmark forlanger at Statoil skal utrede ilandføring av oljen fra Johan Castberg til Veidnes. I dette vinduet skal du finne tabell ffor oppslagsordet ilandføring. Noregilandføring av olje og gass til .

Fylkesordfører Runar Sjåstad fra Finnmark Arbeiderparti krever ikke lenger at oljen som utvinnes langs finnmarkskysten ilandføres. Administrasjonen i Måsøy kommune vil blant annet foreslå at Havøysund vurderes som lokaliseringssted for ilandføring av olje. Ifølge Eni Norges samfunnskontakt, Helge Sørås, vil ikke nødvendigvis ilandføring av olje være alternativet som gir flest arbeidsplasser for . Vi registrerer at vi foreløpig ikke har fått ilandføring i Nordkapp. Opprinnelig var det planlagt en terminal for ilandføring av olje på Veidnes. Samlet gir dette god ressursutnyttelse og økt fleksibilitet i infrastrukturen som skal sikre konkurrasedyktig ilandføring av olje fra eksisterende og . Det skulle også skapes ny næringsvirksomhet basert på olje og gass, og staten skulle støtte opp om et integrert.

Likevel regner vi kun med å kunne få opp omlag prosent av den oljen som finnes i. Oljen kommer til overflaten under høyt trykk. Fredag la Kystverket fram en rapport hvor blant annet Dønnefjorden utelukkes som ilandføringsste og nå slår . Flere statsledere vurderte tilgangen på olje som avgjørende for krigens utfall. Avbildet person Bergundhaugen,Erling. Finnmark fylkesting mener Stortinget må stille krav om ilandføring av olje fra Johan Castberg.

Olje- og gassvirksomheten berører store områder i havet, på sjøbunnen og på land. Den påvirker miljøet gjennom utslipp til luft og sjø, støy fra . Ordføreren på Røst i Lofoten, Tor Arne Andreassen (Ap) åpner nå for at det kan bli aktuelt med ilandføring av olje- og gass dersom det blir gjort .

Det har Statoil og de andre partnerne på feltet bestemt. Selskapene vurderer ilandføring av olje som et alternativ til omlasting til havs. For i overkant av en uke siden ble det . Veidnes i Nordkapp er valgt som sted for ilandføring av oljen fra Barentshavet og vi mener at sentrale myndigheter nå må legge forholdene til . OSLO: Konsulent Trond Kubberu gjennom mange år sentral i utformingen av norsk olje – og gasspolitikk i Olje- og energidepartementets . Slide 1: Størst potensial for nye olje- og gassfunn på norsk sokkel er i nord.