Hydraulikkolje i øynene

Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer. Hvis produktet svelges . Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll godt med rennende vann.

Søk lege hvis varig smerte eller synsforstyrrelse.

Arbeidstilsynet blir i dag koblet inn etter at en mann fikk en hydraulikkslange i ansiktet under arbeid i Kyrksæterøra sent torsdag kveld. Ved sprut i øynene , skylles med rikelig mengde vann i minst min. Generelt er petroleumsdestillater lite farlige ved øyekontakt. De virker irriterende på øyet, og overfladisk skade er beskrevet. Har fått bremseveske under trykk i øynene ,det er ikke helt behagelig.

Har fått motorolje, girolje og hydraulikkolje i øyet, men det verste jeg har fått i kjeften . Kjemikaliets bruksområde. Graveren min lekker ørlite grann hydraulikkolje fra en ventil som er litt håpløs å komme til.

Der traff du spikern midt mellom øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. EP-egenskaper, antislitasjeegenskaper og store.

Produktet kan gi forbigående øyeskader og irritasjon i øynene ved . Man kan ofte undre seg over at det stort sett går bra med øynene når hunden suser gjennom kratt i mørket eller når kattene slåss. Unngå kontakt med huden og øynene. Får man stoffet i øynene , skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. L, plastflaske (bilde kun for illustrasjon). Begrens hudkontakt med hydraulikkolje mest mulig.

Anbefales å bruke engangshansker. Virkninger og symptomer. Ved normal romtemperatur er det ikke ventet at produktet vil gi helseskader som følge av . Denne idioten av en øyenlege så bare fort på øynene og sa det var allergi og ba meg bruke spersallerg.

Rødheten forsatte og livet var jævlig. Bufret SANDVIK LONG-LIFE HYDRAULIKKOLJE. Spyl straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes.

Kan forårsake irritasjon på hud og øyne. Den ene piloten hjalp til å feste slepetauet da han fikk hydraulikkolje i øyet. Start dagen med Aftenbladets morgenbrif! Få de viktigste nyhetene . AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV. Tilsetningsstoff til diesel, hydraulikkolje , skjærevæske, etc.

Selv om hydraulikkolje. Hydraulikkolje som har runnet ut skal straks bindes med bindemiddel for olje.