Deklarasjon farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Det er derfor viktig å sikre at mest mulig leveres til forsvarlig behandling for å hindre skader . Følg veiledningen under når du skal fylle ut en deklarasjon for farlig avfall på. Som avfallsprodusent trykker du først på knappen Ny deklarasjon.

Husk at alt farlig avfall skal deklareres elektronisk.

Uten deklarasjon eller en godkjent fullmakt kan vi dessverre ikke ta imot deres farlig avfall. Dette gjelder alle avfallsmottak, både i og utenfor Norsk Gjenvinning. Virksomheter har plikt til å deklarere det farlige avfallet ved levering til . I menyen på venstre siden kan du trykke på den bransjen som er mest aktuell for din bransje og finne informasjonsark som tar deg igjennom deklareringen av . Alt farlig avfall deklareres digitalt, dette er nå den eneste muligheten.

Ragn-Sells kan ta seg av dette for din bedrift, dersom du delegerer dette ansvaret til oss på . Hvor kan jeg få tak i deklarasjonsskjema for farlig avfall ? Kommunene skal ta full kostnadsdekning for avfallstjenestene.

Når dere skal deklarere farlig avfall må dere enten utnevne en administrator for bedriften eller gi Retura Iris som konsulent fullmakt til å skrive . VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE FARLIG AVFALL. Miljødirektoratet melder at det fra 1. Er du næringsdrivende og skal levere farlig avfall ? Da må du huske på å deklarere avfallet før du besøker en av våre gjenvinningstasjoner. Har din virksomhet mer enn én kilo farlig avfall ? Da er du pliktig til å deklarere og levere dette minst én gang per år til et godkjent mottak for farlig . Elektronisk tjeneste for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Rutiner for deklarering av farlig avfall og næringsavfall. Sentrale myndigheter har bestemt at alle skal deklarere farlig avfall elektronisk fra og med 1. Avfallsdeklarering (Mdir-009).

Er du usikker på hvordan du deklarerer farlig avfall . Næringsdrivende som leverer farlig avfall må fylle ut en deklarasjon som skal følge avfallet fram til sluttbehandling. Etter denne dato er ikke lengre de grønne papirskjemaene gyldig. Hver enhet har ansvar for eget farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall.

Husk utskrift av elektronisk deklarasjon ved levering av farlig avfall.

Det er den sekssifrede koden som skal benyttes ved deklarasjon av avfallet. EAL er på langt nær uttømmende for klassifisering av alle typer farlig avfall som . Deklarasjon av farlig avfall : Nye etiketter. Målgruppe: Studenter, Ansatte.

Når bedrifter leverer farlig avfall til BIR, skal bedriften alltid ha ferdig utfylt deklarasjon og levere . Myndighetene har innført elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Det er ikke lenger anledning til å levere deklarasjon på papir.